Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zpět na blog
October 14, 2021

Prodeje na Amazonu do UK po Brexitu, 1. díl: Změny, které přinesly nová pravidla

S odchodem Velké Británie z EU je spojeno mnoho změn, které se nevyhnuly ani dovozu online objednávek z EU. Co vše se změnilo a jaké jsou výhody prodejů do UK, rozebereme v dnešním prvním díle této problematiky.

Obsah

Nová pravidla pro obchod s UK

Výhody prodeje na Amazonu do UK

Co vše je třeba k prodejům do UK/celnímu řízení

Současný stav UK e-commerce

Závěrem

Nová pravidla pro obchod s UK

Spojené království opustilo trh EU a celní unii k datu 1. ledna 2021. UK je nyní brána jako třetí země, stejně jako např. Amerika nebo Čína. Spolu s tímto krokem, byly zavedeny nové podmínky pro dovoz a vývoz, které musí prodejci dodržovat (The Border Operating Model). Na rozdíl od zmiňovaných třetích zemí, existují pro EU výjimky. Co se týká samotného exportu zboží z EU do UK, vše podléhá opatřením spojených se vzájemnou dohodou (Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím).

V rámci dohody o obchodování nebyly zavedeny žádné kvóty na zboží mezi UK a EU. Clo a DPH je upraveno dle nových pravidel. Clo se vztahuje na veškeré produkty vyrobené mimo EU, neboli na zboží, které nemá akreditaci evropské originality (např. na všechny čínské produkty je clo 5 - 10 % v závislosti na kategorii). Jednoduše řečeno, pokud je produkt vyroben v EU a odeslán z EU, clo se na něj nevztahuje. V opačném případě, kdy je produkt vyroben mimo EU (např. v Číně), ale odesílán z EU, clo se na něj vztahuje.

Importní DPH má pak také své odlišnosti. Řeší se metodou reverse charge, tedy přenesené daňové povinnosti (DPH se odvádí vždy, ale neodvádí ho prodejce. Buď ho podává Amazon nebo dopravce).

Jednou z největších změn, kterou přinesla nová pravidla jsou také podmínky pro B2C >> zavedení hranice 135 £. Pokud je konečná suma za zboží menší než tato hranice, přesouvá se zodpovědnost za DPH na marketplace. V případě, že je vyšší než 135 £ (zaleží také na smlouvě s dopravcem) jsou dvě možnosti:

  • DDP – Delivered Duty Paid – prodejce je zodpovědný za DPH a clo.
  • DAP – Delivered At Place – kupující je zodpovědný za DPH a clo.

*Více o změnách dovozu do UK zde >> nebo o pravidlech DPH v rozhovoru s Taxually zde >>

Výhody prodeje na Amazonu do UK

  • Amazon UK je obratově téměř stejně velký jako Amazon DE (příjmy Amazonu UK v roce 2020 činily 26,5 mld $ a Amazonu DE 29,56 mld $, více zde >>)
  • na Amazonu UK se kvůli ztíženým podmínkám zapříčiněným Brexitem snížil počet aktivních prodejců
  • konkurence nepřibývá tak rychle >> část nových prodejců na Amazonu se vyhýbá UK trhu právě kvůli složitostem s administrativou
  • EXPANDO prodejcům generuje prodej do UK cca 40 % obratu z Amazonu DE
  • jedná se o druhý největší trh evropského Amazonu
  • není potřebná registrace VAT

Co vše je třeba k prodejům do UK/celnímu řízení

1. EORI číslo

Jedná se o registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu pro vyřízení celních formalit (export/import). Povinnost mít EORI číslo se vztahuje na subjekty, které komunikují s celními orgány. Pro vyřízení celních formalit je potřeba mí nejen EU EORI číslo, ale také UK EORI číslo (registraci provedete zde >>).

2. Vyřízení celních náležitostí v EU/ČR (více info zde>>)

3. Vyřízení celních náležitostí při příjezdu do UK (The Border Operating Model)

4. Platba DPH

Je uplatněn režim obchodu se třetí zemí. Zboží je zpravidla osvobozeno od DPH v EU. Platba tedy bude hrazena až v UK (více zde >>).

5. Duty Deferment Account

Při pravidelném dovozu zboží do UK je možné zažádat o účet umožňující odložení plateb na jednou za měsíc, zpravidla bez nutnosti zálohy (více zde >>).

6. Authorized Economic Operators >> status AEO slouží k určitým výhodám v rámci celního procesu (více zde >>).

Současný stav UK e-commerce

Podle statistik by ve Spojeném království měly tržby online obchodu v roce 2021 dosáhnout 80 700 mil. GBP. Očekává se, že roční míra růstu bude okolo 3,5 %, což povede k předpokládanému tržnímu objemu 92 464 mil. GBP do roku 2025. Největším segmentem britského online trhu  je móda s odhadovaným objemem tržeb 27 060 mil. GBP k roku 2021. Roustocí trend britské e-commerce bude i v dalších letech pokračovat (více >>).

Odhadovaný růst britské e-commerce dle eMarketer.

V UK probíhá až 73 % nákupů online (z toho 16 % z EU, 11 % ze zemí mimo EU). Největším exportním trhem UK je USA s tržbami v hodnotě 58,4 mld USD, následováno Německem s tržbami v celkové hodnotě 46,6 mld USD.

Pokud se zaměříme konkrétně na Amazon, má 30% podíl na e-commerce. Spojené království pak zaznamenalo nejvyšší růst příjmů s meziročním nárůstem o 51,2 %. Mezi konkurenty Amazonu UK ve Velké Británii patří eBay, Tesco, Esty atd.

Závěrem

V dnešním díle jsme se podívali na prodeje na marketplaces do Velké Británie. Jelikož UK vystoupila z EU, je s tím spjato mnoho změn. Většina prodejců v důsledku toho připouští, že situace předtím byla lepší a jednodušší. Momentálně je dokonce evidován snížený počet prodejů do UK.

Nicméně ani nové podmínky by vás neměly odradit od prodejů na Amazonu UK. Tento trh vám nabízí silnou zákaznickou základnu a v dnešní době i méně agresivní konkurenci. Využijte proto naše naše experty na Amazon a dostaňte vaše projedete vyšší úroveň.

📨 marian@expan.do

📞 +420 773 826 151

V příštím díle se dozvíte, jak EXPANDO ve spolupráci s JAPO-transport řeší DHP a clo svým klientům, tak aby vše probíhalo bez problému a netrvalo příliš dlouho.

📝 Prodeje na Amazonu do UK po Brexitu, 2. díl: Jak na DPH a clo s EXPANDO a JAPO-transport zde >>

Nejnovější články

November 7, 2022
November 2, 2022
October 26, 2022

Nenechte si ujít nové články na našem blogu! Přihlašte se k odběru nejnovějších článků.

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.