Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Občasný prodej do zahraničí

Pokud váš e-shop zasílá do zahraničí jen občas, za místo plnění se považuje Česká republika. Koncovému zákazníkovi tak fakturujete DPH podle české právní úpravy a zahraničním DPH se vůbec nemusíte zabývat. Neplátci DPH mohou rovněž prodávat do zahraničí, aniž by DPH fakturovali. To však platí jen do okamžiku, než je dosaženo limitu obratu.

Přenesená daňová povinnost - režim Reverse charge

Pokud jde o přeshraniční prodej jinému plátci DPH, lze využít daňový režim Reverse charge. Jde o daňový režim, v rámci kterého se povinnost zaplatit daň přenáší na kupujícího. V takovém případě se DPH odběrateli nefakturuje, je ale potřeba důkladně ověřit, zda jde o subjekt, který je skutečně plátcem DPH. Pro ověření používejte pouze systém VIES nebo oficiální stránky národních rejstříků. V případě dodání zboží bez DPH s nedostatečným ověřením odběratele (například někomu, kdo se za daný subjekt pouze vydává s úmyslem vyhnout se daňové povinnosti) hrozí, že bude muset DPH a případnou sankci zaplatit prodejce.

Jaký je limit obratu a co se děje po jeho překročení?

Současný limit pro registraci k DPH je 10 000 EUR (v prodejích koncovým spotřebitelům, neplátcům DPH. Prodeje v režimu reverse charge do limitu nespadají) a počítá se jako součet exportu do všech zemí EU. Po jeho překročení má prodejce dvě možnosti:

👉 Registruje se v každém členském státě, do kterého prodává.

👉 Využije režim OSS (One Stop Shop).

Může nastat i situace, kdy je podnikatel neplátce DPH, ale musí se registrovat k DPH v jiných členských státech nebo režimu OSS.

Režim jednoho správního místa - One stop shop (OSS)

One stop shop je nový celoevropský režim správy DPH (v ČR upraven v zák. 235/2004 Sb.), který má za cíl zjednodušit výběr DPH při exportu, sočasně však od 1. července 2021 nastavuje přísnější hranici pro povinné registrace (10 000 EUR v součtu exportu do všech EU zemí).

Režim jednoho správního místa je dobrovolný. Při jeho využití není nutné se registrovat k DPH v každém členském státě, ale pouze na jednom místě. DPH se odvádí jednou souhrnnou částkou na základě jednoho souhrnného daňového přiznání.

Registrace k OSS se provádí podle místa sídla podnikatele, v ČR se lze registrovat elektronicky na daňovém portále Finanční správy.

Daňově přiznání v režimu OSS

Daňové přiznání se provádí za kalendářní čtvrtletí, do měsíce po jeho konci, i kdyby bylo nulové. Slouží pouze pro odvod, který se uskutečňuje v Eurech na příslušný účet Finančního úřadu se splatnosti stejnou jako je lhůta pro podání.

Závěrem

Režim OSS zjednodušuje výběr daní a pro větší e-shopy exportující do více zemí EU podstatně zlepšuje administrativu DPH. Menší exportující projekty si nově musí pohlídat hranici objemu exportu 10 000 EUR, po jejíž dosažení se musí registrovat, i kdyby v ČR nebyly ani plátcem DPH.

Nenechte si ujít nové články na našem blogu

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.

Nejnovější články

September 23, 2022
Skinners upevňuje pozici v USA a Kanadě i díky Amazonu
September 16, 2022
Je marketplaces dobrý sluha, nebo zlý pán?
September 2, 2022
Cdiscount jako vycházející hvězda e-commerce