Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zpět na blog
November 12, 2021

EPR, neboli rozšířená odpovědnost výrobců/prodejců v Německu a Francii

Dnešním tématem nás provede expert na e-commerce, Marian Jóža. Podíváme se na změny týkající se odpovědnosti výrobců a prodejců z oblasti environmentálních pravidel životního cyklu produktů, které budou podléhat novým nařízením Evropské unie od 1. 1. 2022.

Obsah

Co je to EPR, neboli Extended Producer Responsibility

EPR a EU

Koho se změny budou týkat

Co vše je nutné udělat

Jak splnit podmínky EPR

Nejčastější dotazy týkající se EPR

Co je to EPR, neboli Extended Producer Responsibility

EPR je nové environmentální nařízení Evropské unie, které přenechává zodpovědnost za ekologický cyklus produktu na výrobci nebo prodejci.

Kvůli rostoucímu množství odpadu začaly vlády přezkoumávat dostupné možnosti politiky. Obecně se dospělo k závěru, že by jednou z možností mohlo být přenesení odpovědnosti za post-spotřebitelskou fázi určitého zboží na výrobce nebo prodejce.

Konkrétně se EPR snaží přesunout finanční a manažerskou zodpovědnost za plastový odpad z vlád a daňových poplatníků a spravedlivěji ji sdílet s výrobci a prodejci.

Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR) je tedy politický přístup, dle kterého mají výrobci a prodejci významnou odpovědnost za zpracování nebo likvidaci spotřebitelských produktů. Toto rozhodnutí by v zásadě mohlo poskytnout pobídky k předcházení vzniku odpadů přímo u zdroje výroby (prosazovat design výrobků korespondující s životním prostředím, podpora dosažení cílů veřejné recyklace a nakládání s materiály). V rámci OECD směřuje trend k rozšíření EPR na nové produkty, skupiny produktů a toky odpadů cílené zejména na elektrické spotřebiče a celkově elektroniku. Dle EPR regulace se tedy nutně musí minimalizovat zásah do životního prostředí po celou dobu životního cyklu produktu (vznik produktu >> doba životnosti >> likvidace a sběr materiálu).

Jedním z cílů při zavádění systémů EPR bylo pobídnout výrobce, případně prodejce, aby design produktu byl navržen tak, aby byl co nejvíce šetrný k životnímu prostředí, například usnadněním opětovného použití nebo recyklace produktů.

Více informaci o EPR, zde >>.

EPR a EU

Členské státy EU byly významnými lídry ve vývoji programu EPR se zaměřením na plastový odpad. EU je tak kolébkou, kde tento program započal. Programy EPR jsou oblíbené zejména v Evropě, jelikož tento kontinent postrádá odpovídající prostor pro skládky (např. kovy). Obyvatelé Evropy jsou hluboce nespokojeni s kontaminací životního prostředí, proto zájem evropských podniků a spotřebitelů o udržitelnost vedl v EU k rozvoji některých pokročilejších programů EPR pro management a ochranu životního prostředí.

V červenci 2020 zavedlo 26 z 28 členských států EU programy EPR pro jednorázové plastové obaly a odpad z výrobků, jako jsou sáčky, kelímky a brčka. Tyto programy zahrnují určité standardní funkce, včetně požadavků na zpětný odběr výrobků, vyšších poplatků za likvidaci a systémů vracení záloh. Prostřednictvím zmiňovaného a různých iniciativ se EU snaží do roku 2025 recyklovat 50 % všech plastů. Navzdory tomuto úsilí se programy EU na recyklaci plastů potýkají s přetrvávajícími problémy s dodržováním a vymáháním pravidel. Předpisy implementované různými členskými státy EU byly bržděny nízkou poptávkou po recyklovatelných plastech, nízkými cenami komodit a nejistotou odbytu. Různé přístupy k EPR v celé EU navíc vedou k odlišné implementaci a výkonu, což zabraňuje schopnosti vlád a regulačních orgánů prosazovat požadavky EPR efektivně.

Více >> MARINE PLASTIC POLLUTION: HOW GLOBAL EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY CAN HELP

Koho se změny budou týkat

Pravidla EU, tedy i Amazonu, se budou týkat zejména těchto scénářů:

👉 Prodejce vyrábí produkt, který spadá do EPR kategorie v dané zemi.

👉 Prodejce importuje produkty, které spadají do EPR kategorie v dané zemi.

👉 Prodejce prodává produkt, který spadá pod EPR kategorie a jeho firma nemá sídlo v dané zemi.

Co vše je nutné udělat

👉 V případě, že jste výrobcem produktů, na které se vztahují požadavky EPR, budete povinni poskytnout Amazonu své registrační číslo EPR.

V následující tabulce jsou uvedeny kategorie produktů, které spadají do požadavků EPR pro Francii a Německo. V těchto zemích je nezbytné dát informaci o vašem registračním čísle Amazonu.

Dále jsou v tabulkách detailněji rozebrány konkrétní kategorie pro Francii a Německo.

Více se k jednotlivým kategoriím dozvíte v EXPANDO help, zde >>.

👉 Pokud jste výrobcem a nemáte registrační číslo EPR, musíte se neprodleně zaregistrovat, abyste jej dostali. V této situace se musíte obrátit na příslušnou PRO >> Producer Responsibility Organisation a pro každou kategorii výrobků EPR získali registrační číslo.

👉 Pokud nejste výrobcem, ale prodáváte výrobky, na které se vztahují požadavky EPR, musíte získat příslušná registrační čísla EPR od svého dodavatele.

👉 Pokud nejste výrobcem a nemůžete získat příslušné registrační číslo EPR od svého dodavatele, je nutné se zaregistrovat a poskytnout společnosti Amazon své vlastní registrační číslo EPR.

Jak splnit podmínky EPR?

Pokud jste výrobce nebo se musíte zaregistrovat z důvodu toho, že nemůžete získat příslušné registrační číslo EPR od svého dodavatele, je třeba:

1. krok >> registrace

👉 Registrace je jednorázový proces, kdy získáte registrační číslo/čísla EPR potřebné k prokázání souladu s požadavky EPR.

👉 Po získání registračního čísla EPR jej budete muset poskytnout Amazonu (důkaz o splnění požadavků).

👉 Během čtvrtého kvartálu 2021 bude společnost Amazon sdílet odkaz pro nahrání registračního čísla/čísel EPR.

2. krok >> prohlášení a podávání zpráv

👉 Je nutné deklarovat svůj prodej výrobků, na které se vztahují různé kategorie EPR příslušné organizaci.

3. krok >> platba

👉 Je nutné zaplatit ekologické příspěvky dané organizaci.

👉 Ekologické příspěvky určuje organizace v závislosti na kategorii výrobku (EPR + typy zařízení, např. lednička, dětské oblečení, židle, atributy výrobku, např. obalový materiál, materiály nábytku, dále počty, hmotnosti prodaných jednotek).

Nejčastější dotazy týkající se EPR

Týká se EPR i mě, pokud jsem prodejcem pouze přes FBM ?

Ano. Amazon musí potvrzovat u všech prodejců, že je vše v souladu s EPR bez ohledu na to, zda používají službu FBA, Fulfilment by Amazon nebo FBM, Fulfilled by Merchant.

Kdy se mě EPR týká?

Před zařazením výrobku do seznamu ve Francii nebo Německu musí výrobce zajistit, aby byl proces registrace EPR ukončen a také aby obdržel registrační číslo EPR pro všechny příslušné kategorie výrobků EPR.

Musím registrovat EPR ve více zemích, případně v různých kategoriích výrobků?

Ano. Pro jednotlivé země a kategorie výrobků EPR nabízených na amazon.de a amazon.fr platí různé registrační požadavky, postupy a oprávněné orgány.

Jak často musím nahlašovat svůj prodej a platit příspěvky EPR?

Hlášení a platby příspěvků EPR se provádějí jednou měsíčně, čtvrtletně nebo ročně >> v závislosti na kategoriích EPR nebo organizacích odpovědnosti výrobců v jednotlivých zemích.

Kolik mě to bude stát?

Budete muset zaplatit registrační poplatky různým organizacím odpovědnosti výrobců. Tyto poplatky se mohou pohybovat v rozmezí od 0 do více než 250 EUR.

Jaké další kroky musím podniknout, abych byl v souladu s EPR?

Pokud je kategorie výrobku EPR EEZ nebo nábytek (viz výše), musíte přenést ekologické příspěvky uvedené na faktuře vašeho prodejce na svou vlastní fakturu >> platí pro Francii.

Všechny informace týkající se registrace EPR naleznete v následují odkazech:

Francie

👉 Légifrace >> veřejnoprávní právo

👉 Ministerstvo ekologické transformace

👉 Agentura pro hospodářskou transformaci

Německo

👉 Zentralle Stelle >> Registr obalů

👉 Registrace výrobců a oprávněných zástupců

Více se o nových EPR pravidlech dozvíte v EXPANDO help, zde >>.

🔥 Pokud budete mít více otázek ohledně této problematik, neváhejte nás kontaktovat >> marian.joza@expan.do.

Nejnovější články

November 7, 2022
November 2, 2022
October 26, 2022

Nenechte si ujít nové články na našem blogu! Přihlašte se k odběru nejnovějších článků.

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.