Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zpět na blog
November 7, 2022

E-shopy čeká velká změna povinností

V rámci novely ochrany spotřebitele čeká e-shopy změna povinností. V tomto článku rozebereme, co vše je potřeba nově dodržovat a vypíchneme 9 hlavních novinek. Zbývá měsíc! Připravte se hned.

Novela ochrany spotřebitele

Senát minulý týden schválil novelu zákona o ochraně spotřebitelů, která se odkládá již od ledna. Po podpisu prezidenta mají provozovatelé e-shopů 30 dní na to, aby se připravili na dané změny. Jde o jednu z největších dávek povinností za poslední roky.

💡Pokud prodáváte i v zahraničí, například na Slovensku, nové povinnosti už pro vás mohou platit. Nespoléhejte proto na opožděnou legislativu v ČR a řiďte se novými pravidly.

1. Zákaz dvojí kvality

Stejně vypadající výrobky musí mít ve všech zemích EU stejné složení. Pokud budete prodávat výrobek ve více státech, bez objektivního důvodu nesmí mít jiné vlastnosti. V případě, že se výrobky budou lišit, musí to být náležitě odůvodněno:

👉 zákonná úprava dané země (pokud místní zákony zakazují součást výrobku, je v pořádku, ji vypustit či nahradit na daném trhu)

👉 dostupnost nebo sezónnost surovin (součástí produktů je např. sezónní ovoce -  jeho druh nebo množství lišit se může lišit v závislosti na oblasti)

👉 zvyklosti na trhu (přípustná je různá hmotnost nebo objem výrobku, pokud je to ovlivněno např. jednotkovou soustavou nebo obvyklou velikostí balení v dané zemi)

Sankce za porušení

Za nekalé obchodní praktiky (jako porušení zákazu dvojí kvality) hrozí nové sankce. Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může nově:

👉 Odstoupit ve lhůtě 90 dnů od uzavření smlouvy (v případech, kde je to přiměřené).

👉 Požadovat snížení ceny.

Dále hrozí prodávajícímu pokuta podle závažnosti přestupku.

💡 Pokud chcete prodávat podobné výrobky s rozdílným složením v různých státech EU, prodávejte je pod různým označením a balením.

2. Aktualizujte obchodní podmínky a váš web

Z novely mimo jiné vyplývá podrobnější informační povinnost. Pro většinu e-shopů nepůjde o nic nového. Je tedy povinné zveřejnění telefonního čísla a elektronické adresy (doposud stačila identifikace podnikatele). Pokud adresu, e-mail a telefon nemáte veřejně dostupné, aktualizujte stránky a obchodní podmínky i o tyto údaje.

Prodejce nově musí uvádět:

👉 adresu sídla

👉 telefonní číslo

👉 e-mailovou adresu

Dále zkontrolujte, zda uvádíte všechny povinné informace v souladu s § 1826 občanského zákoníku. Za porušení bude nově hrozit pokuta.

Povinně se uvádí tyto údaje:

👉 zda uzavřená smlouva bude u prodávajícího uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,

👉 jazyky, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

👉 jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy,

👉 možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky

👉 kodexy chování, které jsou pro podnikatele závazné, nebo které dobrovolně dodržuje a  jejich přístupnost s využitím elektronických prostředků.

3. Tlačítková novela

Nově by mělo jednoznačně na tlačítku pro uskutečnění objednávky zaznít, že jde o objednávku se závaznou platbou. Pokud ponecháte na potvrzovacím tlačítku například jen text “OBJEDNAT”, může se stát, že převzetí objednávky nebude pro zákazníka závazné.

Objednací tlačítko by mělo ideálně znít “Objednávka zavazující k platbě” nebo “Objednat s povinností platby”.

💡 Zní to trochu krkolomně? Pokud se nechcete držet doporučení na základě legislativního textu, použijte alespoň “Závazně objednat a zaplatit”.

4. Pravdivé recenze zákazníků

Provozovatel e-shopu, který zobrazuje hodnocení nebo recenze, musí nově informovat o tom, zda a jak zajišťuje jejich pravost. V případě kontroly bude potřeba doložit, že hodnocení jeho zboží či služeb, které na webu uvádí je autentické a skutečně jej napsal zákazník.

5. Informace o vlastnostech produktů

Informace o způsobu použití výrobku, jeho údržbě a o nebezpečích či rizicích musí poskytovat prodejce v písemné a srozumitelné podobě. Nově se spotřebiteli poskytuje takovýto návod na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě musí prodávající poskytnout pouze na žádost spotřebitele, pokud není nepřiměřená.

Co je trvalý nosič dat? Například flash-disk nebo e-mail. Naopak za trvalý nosič dat nejsou považovány webové stránky, které neumožňují návod uložit v jeho nezměněné podobě.

💡 Posílejte návody zákazníkům e-mailem, papírové už nejsou nutné, ale zveřejnění na webu nestačí.

6. Žádné falešné slevy, pozor na BLACK FRIDAY!

Nová legislativa se zaměřuje na falešné slevy. Výše slevy musí být nově zobrazena s uvedením nejnižší ceny za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy.

Výjimku tvoří výrobky podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, jako například jídlo.

7. Zákaz zneužívajících ujednání

Zákon nově zakazuje některá předem stanovená ujednání v neprospěch spotřebitele. Předem stanovená ujednání jsou taková, která jsou například připravena v obchodních podmínkách nebo formulářové smlouvě a spotřebitel nemá možnost je ovlivnit. Platí domněnka, že pokud prodávající neprokáže opak, má se za to, že nemohl ustanovení ovlivnit.

Je proto potřeba revidovat obchodní podmínky a ujistit se, že tam nejsou zakázaná ujednání podle §1814 odst. 1 Občanského zákoníku, která:

👉 Vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy,

👉 spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,

👉 umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,

👉 zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,

👉 zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,

👉 zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,

👉 dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,

👉 odkládají určení ceny až na dobu plnění,

👉 umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,

👉 zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele,

👉 přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo

👉 zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

💡 Zákon o ochraně spotřebitelů se nyní výslovně vztahuje na veškeré nabízení a prodej a poskytování služeb. Dotkne se tak i služeb, které prodávající poskytuje například výměnou za e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení.

8. Pozor na dynamické přizpůsobování ceny

Cenu můžete zákazníkům přizpůsobovat, například podle jejich předchozího chování. Je ale nutné je předem a prokazatelně informovat, jak a na základě čeho se cena mění.

9. Končí povinné poskytování záruky

Záruka na funkčnost produktu tak, jak ji známe teď, už nebude povinná. Prodejce má pouze povinnost dodat produkt v pořádku. To znamená, že nadále musí spotřebiteli 24 měsíců poskytovat plnění, pokud byl výrobek vadný už při předání. Dvouletá lhůta nadále není záruční, ale pouze reklamační. Vady, které vzniknou až při užívání výrobku už není možné automaticky reklamovat.

Hrozící sankce

Jaké se chystají pokuty za nesplnění nových povinností? Při nesplnění nových povinností hrozí podle závažnosti prohřešku pokuta až 4 % ročního obratu. Není-li známý, až 50 mil. Kč. Hranice je tedy velmi vysoká, úřady by ale měly vždy postupovat s ohledem na závažnost, rozsah nebo počet opakování, reálnou škodu způsobenou spotřebitelům a s ohledem na další okolnosti. Přestože by pokuty měly být ukládány tak, aby nebyly pro podnikatele likvidační, je lepší dát si na nové povinnosti pozor a mít vše v pořádku.

Nejnovější články

Nenechte si ujít nové články na našem blogu! Přihlašte se k odběru nejnovějších článků.

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.